Jumaat, 20 Mei 2011

Penggunaan Bekalan Air

 
 
   Air merupakan satu keperluan untuk manusia hidup. Air bukan sahaja dijadikan minuman, tetapi turut digunakan untuk membersihkan tubuh badan, memasak, mencuci pakaian, membasuh kenderaan, kerja-kerja pertanian dan tujuan perindustrian. Oleh bekalan air adalah perlu untuk manusia. Penggunaan bekalan air lebih bergantung kepada jumlah penduduk, sumber bekalan dan aktiviti penggunaan.
   Sekiranya dinilai dari segi jumlah penduduk,penduduk yang mempunyai jumlah yang ramai memerlukan bekalan air yang lebih banyak. Kawasan bandar-bandar besar dan perindustrian memerlukan sejumlah air yang banyak untuk digunakan setiap hari.
    Kawasan yang mempunyai penduduk yang ramai melakukan pelbagai aktiviti yang menggunakan bekalan air seperti minum, mandi, memasak, membasuh perabot, rumah, aktiviti perkilangan dan sebagainya. Oleh itu di negara-negara maju yang mempunyai bandar-bandar besar yang banyak memerlukan bekalan air yang lebih berbanding negara-negara yang kurang kawasan bandar.
   Selain itu kawasan yang mempunyai kecenderungan melakukan pembaziran. Kawasan yang mempunyai sumber bekalan air yang banyak menyebabkan harga lebih murah. Jadi penggunaan yang membazir terus dilakukan. Ini berbeza kawasan yang kekurangan air yang terpaksa menaikkan tarif harga air ataupun melakukan proses pengitaran untuk mengurangkan pergantungan pada air yang bersih sahaja.
   Selain itu penggunaan juga bergantung kepada aktiviti-aktiviti pengguna. Bagi pengguna yang pandai menggunakan air secara jimat dalam satu-satu kawasan, penggunaan akan berkurangan. Bagi pengguna yang mengguna air dalam jumlah yang banyak seperti melakukan pembaziran seperti membersih perabot, kenderaan atau sebagainya boleh menyebabkan penggunaan air turut bertambah.
Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Feed

1 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...